Gezondheid

Gezondheid


Wiegendoodpreventie


We volgen strikt de richtlijnen van Kind & Gezin inzake wiegendoopreventie. Hierover vindt u meer info op de website van Kind & Gezin

Het is o.a. belangrijk om kinderen steeds op hun rug slapen te leggen. Het is niet fijn als baby's dit moeten ontwennen in de opvang. Het helpt om hier vanaf de geboorte thuis ook al mee te starten.

Baby's tot 6 maanden slapen steeds in de opvangruimte, onder ons permanent toezicht.


Ziekte


Bij een lichte verkoudheid of een niet ernstige ziekte kunnen kinderen in de opvang terecht. Denk maar aan een loopneusje, tandjes, ... Wij houden hierbij toezicht op het verder ziekteverloop.

Zwaar zieke kinderen kunnen niet in de opvang terecht met het oog op het belang van uw kind en de andere aanwezige kinderen. Wij kunnen een ziek kind immers niet de nodige zorgen toedienen die ze thuis in een rustige omgeving van u zouden krijgen.

Als uw kind in de loop van de dag ziek wordt, nemen wij steeds contact op. Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing.

In medische noodsituaties wordt beroep gedaan op een dokter of de hulpdiensten.